Strona główna W trakcie realizacji

Realizacje w trakcie

Gwarancja najwyższej jakości

Budowa budynku mieszkalnego "Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe" w Gralewie

Inwestor: Fundacja Stephanus

Wartość inwestycji: 3 985 840,10 zł

Termin realizacji: 18.12.2023 - 20.12.2024

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie

Inwestor: Gmina Santok

Wartość inwestycji: 5 153 700,00 zł

Termin realizacji: 12.12.2023 - 12.08.2025

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie

Inwestor: Gmina Santok

Wartość inwestycji: 3 867 277,12 zł

Termin realizacji: 07.06.2023 - 07.04.2024

Termomodernizacja Sali Wiejskiej w Ściechowie w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Lubiszyn

Wartość inwestycji: 999 000,00 zł

Termin realizacji: 30.05.2022 - 01.12.2024

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stawie w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Lubiszyn

Wartość inwestycji: 4 895 000,00 zł

Termin realizacji: 31.05.2023 - 31.01.2025

Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Santok

Wartość inwestycji: 4 950 000,00 zł

Termin realizacji: 27.10.2022 - 27.04.2024

Przebudowa z rozbudową istniejących budynków dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Warszawskiej, ul. Szkolnej w Gorzowie Wlkp.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Warszawska 18, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji: 12 111 536,79 zł

Termin realizacji: 12.05.2021r. -12.01.2024r.